Center for Seeds and Seedlings, NARO

Contact

1. NCSS Tsukuba Headquarter

Address: 2-2,Fujimoto,Tsukuba-shi, Ibaraki 305-0852, Japan

TEL +81-29-838-6581

FAX +81-29-839-1183

2. HOKKAIDO-Chuo Station

Address: 1089 Nishinosato, Kitahiroshima-shi, Hokkaido 061-1102, Japan

TEL +81-11-375-3611

FAX +81-11-375-3644

3. SHIRIBESHI Sub-station

Address: 276-1 Aza-Mihara, Makkari-mura, Abuta-gun, Hokkaido 048-1601, Japan

TEL +81-136-45-2200

FAX +81-136-45-2439

4. IBURI Station

Address: 499 Aza-Tomioka, Abira-cho, Yufutsu-gun, Hokkaido 059-1434, Japan

TEL +81-145-22-2042

FAX +81-145-22-2249

5. TOKACHI Station

Address: 210-6 Higashi 4-sen, Kofuku-cho, Obihiro-shi, Hokkaido 089-1246, Japan

TEL +81-155-64-5234

FAX +81-155-64-4790

6. KAMIKITA Station

Address: 43-86 Aza-Yanagidaira, Shichinohe-cho, Kamikita-gun, Aomori 039-2701, Japan

TEL +81-176-68-4311

FAX +81-176-68-4121

7. TSUMAGOI Station

Address: 1017-1 Ooaza-Tashiro, Tsumagoi-mura, Agatsuma-gun, Gunma 377-1614, Japan

TEL +81-279-98-0024

FAX +81-279-98-0905

8. YATSUGATAKE Station

Address: 11401-1 Tamagawa, Chino-shi, Nagano 391-0011, Japan

TEL +81-266-74-2005

FAX +81-266-74-2385

9. NISHI-NIHON Station

Address: 91 Heisei-cho, Kasaoka-shi, Okayama 714-0054, Japan

TEL +81-865-69-6644

FAX+81-865-66-0264

10. UNZEN Station

Address: 1494-35 Saigo-Bo, Mizuho-cho, Unzen-shi, Nagasaki 859-1211, Japan

TEL +81-957-77-2100

FAX +81-957-77-2154

11. KAGOSHIMA Station

Address: 5252-1 Yuku,Nakatane-cho, Kumage-gun, Kagoshima 891-3605, Japan

TEL +81-997-27-0321

FAX +81-997-27-0595

12. OKINAWA Station

Address: 404 Aza-Miyagi, Higashi-son, Kunigami-gun, Okinawa 905-1202, Japan

TEL +81-980-43-2011

FAX +81-980-51-2001

Centers・Institutes